Unit 17: Suggestions/Requests Questions - Câu hỏi về gợi ý/Yêu cầu

Lời khuyên : Nên chọn mua theo khóa học để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 83% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1 bài

20,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả khóa học

Số bài giảng + đề thi: 66 bài

149,000 VNĐ

Mua khóa học

Tất cả các bài giảng đã được phát hành xong.

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ KHÓA HỌC

Tất cả các bài giảng đã được phát hành xong.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com