Thành viên Nguyễn Minh Hải

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Kho bài tập TOEIC 0 472 62%
Kho bài tập giao tiếp 0 69 74%
Tổng cộng: 0 541 63%

Comment giao lưu với Nguyễn Minh Hải

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com