Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Vũ Đan Ly Khách vãng lai 1 0 77% 604
2 Nguyễn Thị Như Mai Khách vãng lai 1 0 42% 510
3 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 66% 485
4 Cấn Hà Khanh Khách vãng lai 1 0 30% 367
5 Đỗ Thị Hồng Tuyến Khách vãng lai 1 0 64% 360
6 Nguyễn Thanh Bình Khách vãng lai 1 0 65% 351
7 Nguyen Thi Bich Ngoc Khách vãng lai 1 0 75% 288
8 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 59% 280
9 Nguyễn Thị Thủy Khách vãng lai 1 0 66% 260
10 Cao Thị Hoài Thu Khách vãng lai 1 0 70% 255
11 Hoàng Thị Ngọc Diệp Khách vãng lai 1 0 69% 230
12 Vũ Thị Kiều Hương Khách vãng lai 1 0 61% 221
13 Nguyễn Thị Bảo Anh Khách vãng lai 1 0 69% 220
14 Nguyễn Kiều Phương Uyên Khách vãng lai 1 0 58% 214
15 Đinh Thị Bích Hòa Khách vãng lai 1 0 61% 200
16 Nguyễn Thu Trang Khách vãng lai 1 0 74% 200
17 Vũ Hải Đăng Khách vãng lai 1 0 77% 200
18 Đặng Thị Nguyệt Khách vãng lai 1 0 64% 200
19 Nguyễn Văn Thắng Khách vãng lai 1 0 44% 200
20 Phan Nhật Tân Khách vãng lai 3 0 56% 200
21 Đoàn Thị Phương Thủy Khách vãng lai 1 0 48% 200
22 Nguyễn Thị Thu Hương Khách vãng lai 1 0 81% 200
23 Nguyễn Thị Nga Khách vãng lai 1 0 27% 200
24 Đinh Thị Ngọc Thư Khách vãng lai 1 0 87% 200
25 Nguyễn Thị Hồng Lê Khách vãng lai 1 0 47% 200
26 Nguyễn Hữu Hoàng Khách vãng lai 1 0 92% 200
27 Lê Thị Mai Khách vãng lai 1 0 60% 200
28 Lê Thúy Quỳnh Khách vãng lai 1 0 86% 200
29 Đỗ Ngọc Tân Khách vãng lai 1 0 56% 200
30 Nguyễn Thị Khánh Ly Khách vãng lai 1 0 88% 200
31 Nguyễn Tiến Hòa Khách vãng lai 1 0 50% 200
32 Nguyễn Trung Hiếu Khách vãng lai 1 0 52% 200
33 Trần Hiền Vinh Khách vãng lai 1 0 25% 200
34 Vũ Thị Thu Phương Khách vãng lai 1 0 35% 200
35 Nguyễn Đình Khang Khách vãng lai 1 0 38% 200
36 Nguyễn Thị Thanh Vân Khách vãng lai 1 0 46% 200
37 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khách vãng lai 1 0 46% 200
38 Phan Thị Hà Khách vãng lai 1 0 59% 200
39 Đào Văn Khánh Khách vãng lai 1 0 29% 200
40 Nguyễn Dịu Hương Khách vãng lai 1 0 66% 200
41 Nguyễn Thanh Tùng Khách vãng lai 1 0 38% 200
42 Lê Thị Phương Lan Khách vãng lai 1 0 94% 200
43 Lê Hoàng Anh Tuấn Khách vãng lai 1 0 55% 200
44 Nguyễn Anh Tuấn Khách vãng lai 1 0 100% 200
45 Phạm Thị Minh Hà Khách vãng lai 1 0 43% 200
46 Nguyễn Thành Trinh Khách vãng lai 1 0 40% 200
47 Nguyễn Tiến Việt Khách vãng lai 1 0 86% 200
48 Hoàng Thị Dung Khách vãng lai 1 0 89% 200
49 Nguyễn Thị Kim Huế Khách vãng lai 1 0 69% 199
50 Phan Thị Cảnh Khách vãng lai 1 0 64% 199
51 Hoàng Phương Thảo Khách vãng lai 1 0 73% 199
52 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khách vãng lai 1 0 72% 199
53 Nguyễn Thị E Khách vãng lai 1 0 25% 198
54 Phạm Quỳnh Nga Khách vãng lai 1 0 47% 198
55 Đào Nguyễn Hạ Quyên Khách vãng lai 1 0 85% 198
56 Nguyễn Quang Khải Khách vãng lai 1 0 37% 198
57 Nguyễn Minh Hải Khách vãng lai 1 0 88% 197
58 Phạm Phú Quý Khách vãng lai 1 0 27% 197
59 Phạm Thị Thu Khách vãng lai 1 0 26% 194
60 Hoàng Thu Thủy Khách vãng lai 3 0 52% 193
61 Nguyễn Xuân Thủy Khách vãng lai 1 0 62% 192
62 Lê Ngọc Hân Khách vãng lai 1 0 59% 185
63 Nguyễn Thị Hoàng Yến Khách vãng lai 1 0 72% 177
64 Hồ Sỹ Tài Khách vãng lai 1 0 50% 161
65 Phan Nguyên Hồng Khách vãng lai 1 0 70% 161
66 Trịnh Thị Ngọc Mai Khách vãng lai 1 0 73% 155
67 Đào Việt Tuấn Khách vãng lai 1 0 63% 154
68 Nguyễn Thanh Tuấn Khách vãng lai 1 0 60% 151
69 Nguyễn Năng Nghĩa Khách vãng lai 1 0 94% 151
70 Dương Thị Quỳnh Diên Khách vãng lai 1 0 82% 149
71 Phạm Nguyên Phẩm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 1 0 32% 142
72 Nguyễn Tú Anh Khách vãng lai 1 0 89% 140
73 Đinh Thị Ánh Ngọc Khách vãng lai 1 0 78% 140
74 Lý Tuấn Hiệp Khách vãng lai 1 0 76% 140
75 Hà Tấn Phát Khách vãng lai 1 0 43% 80
76 Nguyễn Văn A Khách vãng lai 1 0 82% 66
77 Hot boy Khách vãng lai 1 0 56% 55
78 Hoàng Anh Dũng Khách vãng lai 1 0 55% 33
79 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 70% 20
80 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 53% 15
81 NGUYEN THANH MAI Khách vãng lai 1 0 27% 11
82 Nguyễn Đình Trường Khách vãng lai 1 0 33% 6
83 Nguyễn Văn B Khách vãng lai 1 0 40% 5
84 lại văn duy Khách vãng lai 1 0 0% 1
85 Ninh Vu Hoai Khách vãng lai 1 0 0% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com