Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Vũ Đan Ly Khách vãng lai 1 0 77% 604
2 Nguyễn Thị Như Mai Khách vãng lai 1 0 41% 400
3 Cấn Hà Khanh Khách vãng lai 1 0 30% 366
4 Đỗ Thị Hồng Tuyến Khách vãng lai 1 0 64% 360
5 Nguyễn Thanh Bình Khách vãng lai 1 0 65% 351
6 Nguyễn Thị Thủy Khách vãng lai 1 0 66% 260
7 Cao Thị Hoài Thu Khách vãng lai 1 0 70% 255
8 Vũ Thị Kiều Hương Khách vãng lai 1 0 61% 221
9 Nguyễn Thị Bảo Anh Khách vãng lai 1 0 69% 220
10 Hoàng Thị Ngọc Diệp Khách vãng lai 1 0 70% 215
11 Vũ Hải Đăng Khách vãng lai 1 0 77% 200
12 Phạm Thị Minh Hà Khách vãng lai 1 0 43% 200
13 Đỗ Ngọc Tân Khách vãng lai 1 0 56% 200
14 Nguyễn Thành Trinh Khách vãng lai 1 0 40% 200
15 Nguyễn Thị Thu Hương Khách vãng lai 1 0 81% 200
16 Nguyễn Thị Thanh Vân Khách vãng lai 1 0 46% 200
17 Nguyễn Trung Hiếu Khách vãng lai 1 0 52% 200
18 Nguyễn Văn Thắng Khách vãng lai 1 0 44% 200
19 Đoàn Thị Phương Thủy Khách vãng lai 1 0 48% 200
20 Đinh Thị Bích Hòa Khách vãng lai 1 0 61% 200
21 Nguyễn Tiến Hòa Khách vãng lai 1 0 50% 200
22 Đặng Thị Nguyệt Khách vãng lai 1 0 64% 200
23 Nguyễn Thu Trang Khách vãng lai 1 0 74% 200
24 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khách vãng lai 1 0 46% 200
25 Nguyễn Đình Khang Khách vãng lai 1 0 38% 200
26 Vũ Thị Thu Phương Khách vãng lai 1 0 35% 200
27 Nguyễn Hữu Hoàng Khách vãng lai 1 0 92% 200
28 Hoàng Thị Dung Khách vãng lai 1 0 89% 200
29 Lê Thúy Quỳnh Khách vãng lai 1 0 86% 200
30 Trần Hiền Vinh Khách vãng lai 1 0 25% 200
31 Nguyễn Thị Nga Khách vãng lai 1 0 27% 200
32 Phan Thị Hà Khách vãng lai 1 0 59% 200
33 Nguyễn Thị Hồng Lê Khách vãng lai 1 0 47% 200
34 Đào Văn Khánh Khách vãng lai 1 0 29% 200
35 Nguyễn Dịu Hương Khách vãng lai 1 0 66% 200
36 Nguyễn Thị Khánh Ly Khách vãng lai 1 0 88% 200
37 Phan Thị Cảnh Khách vãng lai 1 0 64% 199
38 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khách vãng lai 1 0 72% 199
39 Nguyễn Kiều Phương Uyên Khách vãng lai 1 0 57% 199
40 Nguyễn Thị Kim Huế Khách vãng lai 1 0 69% 199
41 Hoàng Phương Thảo Khách vãng lai 1 0 73% 199
42 Đinh Thị Ngọc Thư Khách vãng lai 1 0 86% 199
43 Phạm Quỳnh Nga Khách vãng lai 1 0 47% 198
44 Nguyễn Thị E Khách vãng lai 1 0 25% 198
45 Đào Nguyễn Hạ Quyên Khách vãng lai 1 0 85% 198
46 Nguyen Thi Bich Ngoc Khách vãng lai 1 0 76% 197
47 Nguyễn Minh Hải Khách vãng lai 1 0 88% 197
48 Hoàng Thu Thủy Khách vãng lai 3 0 52% 193
49 Lê Ngọc Hân Khách vãng lai 1 0 59% 185
50 Nguyễn Thị Hoàng Yến Khách vãng lai 1 0 72% 177
51 Hồ Sỹ Tài Khách vãng lai 1 0 50% 161
52 Đào Việt Tuấn Khách vãng lai 1 0 63% 154
53 Nguyễn Năng Nghĩa Khách vãng lai 1 0 94% 151
54 Nguyễn Thanh Tuấn Khách vãng lai 1 0 60% 151
55 Dương Thị Quỳnh Diên Khách vãng lai 1 0 82% 149
56 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 55% 148
57 Lê Thị Mai Khách vãng lai 1 0 48% 141
58 Nguyễn Tú Anh Khách vãng lai 1 0 89% 140
59 Lý Tuấn Hiệp Khách vãng lai 1 0 76% 140
60 Hà Tấn Phát Khách vãng lai 1 0 43% 80
61 Hot boy Khách vãng lai 1 0 56% 55
62 Hoàng Anh Dũng Khách vãng lai 1 0 55% 33
63 NGUYEN THANH MAI Khách vãng lai 1 0 27% 11
64 Nguyễn Văn B Khách vãng lai 1 0 40% 5
65 lại văn duy Khách vãng lai 1 0 0% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com