Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Phạm Thanh Tùng Khách vãng lai 1 0 71% 364
2 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 67% 349
3 Nguyễn Thị Hoàng Yến Khách vãng lai 1 0 77% 252
4 Đỗ Ngọc Tân Khách vãng lai 1 0 60% 224
5 Vũ Thị Kiều Hương Khách vãng lai 1 0 61% 203
6 Cao THị Bốn Khách vãng lai 1 0 40% 163
7 Vũ Đan Ly Khách vãng lai 1 0 90% 134
8 Đỗ Thùy Linh Khách vãng lai 1 0 73% 130
9 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 57% 100
10 Đinh Thị Ngọc Thư Khách vãng lai 1 0 81% 67
11 Nguyễn Văn Thắng Khách vãng lai 1 0 63% 62
12 Lê Thị Mai Khách vãng lai 1 0 72% 53
13 Vũ Thị Thu Phương Khách vãng lai 1 0 51% 47
14 Phạm Thị Minh Hà Khách vãng lai 1 0 50% 46
15 Cao Thị Hoài Thu Khách vãng lai 1 0 88% 40
16 Nguyễn Thị Khánh Ly Khách vãng lai 1 0 59% 39
17 Nguyễn Thanh Bình Khách vãng lai 1 0 49% 35
18 Hoàng Anh Dũng Khách vãng lai 1 0 52% 33
19 Nguyễn Tiến Hòa Khách vãng lai 1 0 52% 31
20 Nguyễn Trung Hiếu Khách vãng lai 1 0 87% 30
21 Hoàng Thị Ngọc Diệp Khách vãng lai 1 0 54% 28
22 Nguyễn Minh Hải Khách vãng lai 1 0 55% 20
23 Cấn Hà Khanh Khách vãng lai 1 0 50% 18
24 Đoàn Thị Phương Thủy Khách vãng lai 1 0 73% 15
25 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 69% 13
26 Nguyễn Thị Bảo Anh Khách vãng lai 1 0 62% 13
27 Phạm Quỳnh Nga Khách vãng lai 1 0 50% 10
28 Võ Minh Hội Khách vãng lai 1 0 100% 10
29 Phan Nguyên Hồng Khách vãng lai 1 0 100% 7
30 Nguyễn Thị Hồng Lê Khách vãng lai 1 0 0% 4
31 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khách vãng lai 1 0 50% 2

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com