Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Minh Vương Osc Khách vãng lai 1 0 60% 366
2 Tạ Văn Quang Khách vãng lai 1 0 34% 275
3 Đỗ Thị Hằng Khách vãng lai 1 0 60% 179
4 Nguyễn Thị Mai Khách vãng lai 1 0 75% 106
5 Nguyen Thi Ngoc Bich Khách vãng lai 1 0 51% 89
6 Kien Trung Le Khách vãng lai 1 0 60% 86
7 Đỗ Thị Gấm Khách vãng lai 1 0 56% 73
8 Tuan Anh 990 TTGDTX Quận 9 1 0 77% 57
9 Châu Thị Diễm Xuân THPT Cheguevara 1 0 42% 57
10 Nguyễn Thành Khách vãng lai 1 0 59% 56
11 Le Minh Tri Khách vãng lai 1 0 48% 40
12 Le Van Duong Khách vãng lai 1 0 83% 40
13 Nguyễn Văn Dương Khách vãng lai 1 0 68% 37
14 Nguyễn Văn Thắng Khách vãng lai 1 0 61% 33
15 Nguyen Quang Khách vãng lai 1 0 83% 29
16 Lê Minh Khách vãng lai 1 0 35% 20
17 Huỳnh Thị Hồng Phước Khách vãng lai 3 0 70% 20
18 Nguyễn Hương Giang Khách vãng lai 1 0 67% 18
19 Vo Duy Khách vãng lai 1 0 56% 16
20 Tran Van Dung Khách vãng lai 1 0 73% 15
21 Truong Hang Khách vãng lai 1 0 47% 15
22 Lê Quỳnh Nguyễn Khách vãng lai 1 0 50% 10
23 Ngô Văn Dũng Khách vãng lai 1 0 60% 10
24 Nguyễn Phú Cường Khách vãng lai 1 0 70% 10
25 Nguyễn Thị Hồng Thắm Khách vãng lai 1 0 40% 10
26 Cao Anh Quốc Khách vãng lai 1 0 80% 10
27 NGUYEN THANH MAI Khách vãng lai 1 0 50% 10
28 ĐỖ QUỲNH HƯƠNG Khách vãng lai 1 0 90% 10
29 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 22% 9
30 Hoàng Phương Thúy Khách vãng lai 1 0 0% 8
31 Thục Uyên Khách vãng lai 1 0 20% 5
32 Hoa Hoa Khách vãng lai 1 0 60% 5
33 Trần MinhAnh Khách vãng lai 1 0 25% 4
34 toeicacademytoeic Khách vãng lai 1 0 0% 2
35 Phạm Tri Thưc Khách vãng lai 1 0 0% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com