Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 NGUYEN THANH MAI Khách vãng lai 1 0 31% 13
2 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 40% 10
3 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 33% 6

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com