Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Phan Nguyên Hồng Khách vãng lai 1 0 85% 389
2 Đinh Thị Ánh Ngọc Khách vãng lai 1 0 80% 278
3 Nguyễn Thị Hoàng Yến Khách vãng lai 1 0 84% 167
4 Nguyễn Thị Nga Khách vãng lai 1 0 74% 151
5 Phan Nhật Tân Khách vãng lai 3 0 77% 128
6 Ngô Văn Khương Khách vãng lai 1 0 53% 127
7 Đào Văn Khánh Khách vãng lai 1 0 68% 116
8 Vũ Thị Thu Phương Khách vãng lai 1 0 59% 95
9 Nguyễn Anh Tuấn Khách vãng lai 1 0 74% 86
10 Đinh Thị Bích Hòa Khách vãng lai 1 0 59% 69
11 Vũ Đan Ly Khách vãng lai 1 0 78% 60
12 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 63% 60
13 Nguyễn Thành Trinh Khách vãng lai 1 0 87% 60
14 Nguyễn Thị Hồng Lê Khách vãng lai 1 0 71% 55
15 Lê Thúy Quỳnh Khách vãng lai 1 0 56% 54
16 Dương Thị Quỳnh Diên Khách vãng lai 1 0 73% 45
17 Thục Uyên Khách vãng lai 1 0 40% 42
18 Đoàn Ngọc Linh Khách vãng lai 1 0 43% 40
19 Vũ Thị Kiều Hương Khách vãng lai 1 0 83% 36
20 Hoàng Thị Ngọc Diệp Khách vãng lai 1 0 39% 31
21 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 81% 27
22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khách vãng lai 1 0 59% 22
23 Nguyễn Quốc Huy Khách vãng lai 1 0 40% 20
24 Nguyễn Tú Anh Khách vãng lai 1 0 60% 15
25 Phan Dung Bachhop Khách vãng lai 1 0 53% 15
26 Cao Thị Hoài Thu Khách vãng lai 1 0 60% 15
27 Nguyễn Thị Kim Huế Khách vãng lai 1 0 20% 10
28 Nguyễn Thanh Tuấn Khách vãng lai 1 0 40% 10
29 ChuongChung Khách vãng lai 1 0 60% 10
30 Trần Hiền Vinh Khách vãng lai 1 0 100% 10
31 Phạm Nguyên Phẩm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 1 0 63% 8
32 Phạm Thị Minh Hà Khách vãng lai 1 0 13% 8
33 Lê Văn Phiêu Khách vãng lai 1 0 57% 7
34 Lê Thuỳ Dương Khách vãng lai 1 0 60% 5
35 Võ Minh Hội Khách vãng lai 1 0 100% 4
36 Nguyễn Minh Hải Khách vãng lai 1 0 33% 3
37 Nhã Phương Khách vãng lai 1 0 100% 2

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com