Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Vũ Thị Thu Phương Khách vãng lai 1 0 62% 573
2 Ngô Văn Khương Khách vãng lai 1 0 54% 560
3 Đào Văn Khánh Khách vãng lai 1 0 71% 518
4 Phan Nguyên Hồng Khách vãng lai 1 0 85% 417
5 Đinh Thị Ngọc Thư Khách vãng lai 1 0 74% 349
6 Đinh Thị Ánh Ngọc Khách vãng lai 1 0 79% 331
7 Nguyễn Thị Hoàng Yến Khách vãng lai 1 0 81% 310
8 Cấn Hà Khanh Khách vãng lai 1 0 64% 297
9 Nguyễn Trung Hiếu Khách vãng lai 1 0 58% 260
10 Vũ Thị Kiều Hương Khách vãng lai 1 0 64% 227
11 Nguyễn Thị Nga Khách vãng lai 1 0 71% 185
12 Lê Thúy Quỳnh Khách vãng lai 1 0 66% 172
13 Đỗ Thùy Linh Khách vãng lai 1 0 65% 141
14 Nguyễn Thị Hồng Lê Khách vãng lai 1 0 59% 133
15 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 65% 130
16 Phan Nhật Tân Khách vãng lai 3 0 77% 128
17 Nguyễn Thị Bảo Anh Khách vãng lai 1 0 70% 111
18 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 62% 100
19 Vũ Đan Ly Khách vãng lai 1 0 81% 99
20 Hoàng Anh Dũng Khách vãng lai 1 0 60% 92
21 Nguyễn Anh Tuấn Khách vãng lai 1 0 74% 86
22 Phạm Thanh Tùng Khách vãng lai 1 0 69% 85
23 Nguyễn Thị Khánh Ly Khách vãng lai 1 0 86% 80
24 Nguyễn huy cường Khách vãng lai 1 0 66% 79
25 Đinh Thị Bích Hòa Khách vãng lai 1 0 61% 77
26 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khách vãng lai 1 0 53% 72
27 Lê Thị Mai Khách vãng lai 1 0 74% 72
28 Hoàng Thu Thủy Khách vãng lai 3 0 59% 71
29 Nguyễn Thành Trinh Khách vãng lai 1 0 87% 60
30 Đoàn Ngọc Linh Khách vãng lai 1 0 48% 54
31 Pham Ngoc Linh Khách vãng lai 1 0 50% 52
32 Dương Thị Quỳnh Diên Khách vãng lai 1 0 73% 45
33 Thục Uyên Khách vãng lai 1 0 40% 42
34 Cao THị Bốn Khách vãng lai 1 0 26% 34
35 Nguyễn Minh Hải Khách vãng lai 1 0 61% 33
36 Nguyễn Xuân Thủy Khách vãng lai 1 0 75% 32
37 Hoàng Thị Ngọc Diệp Khách vãng lai 1 0 39% 31
38 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 77% 30
39 Nguyễn Văn Thắng Khách vãng lai 1 0 77% 30
40 Nguyễn Đình Khang Khách vãng lai 1 0 54% 28
41 Phạm Nguyên Phẩm Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 1 0 74% 27
42 Phạm Thị Minh Hà Khách vãng lai 1 0 40% 25
43 Nguyễn Thanh Tùng Khách vãng lai 1 0 71% 21
44 Đỗ Ngọc Tân Khách vãng lai 1 0 62% 21
45 Nguyễn Quốc Huy Khách vãng lai 1 0 40% 20
46 Phan Dung Bachhop Khách vãng lai 1 0 53% 15
47 Cao Thị Hoài Thu Khách vãng lai 1 0 60% 15
48 Nguyễn Tú Anh Khách vãng lai 1 0 60% 15
49 Nguyễn Thanh Tuấn Khách vãng lai 1 0 40% 10
50 ChuongChung Khách vãng lai 1 0 60% 10
51 Trần Hiền Vinh Khách vãng lai 1 0 100% 10
52 Nguyễn Thị Kim Huế Khách vãng lai 1 0 20% 10
53 Lê Văn Phiêu Khách vãng lai 1 0 57% 7
54 Lê Thuỳ Dương Khách vãng lai 1 0 60% 5
55 Võ Minh Hội Khách vãng lai 1 0 100% 4
56 Ninh Vu Hoai Khách vãng lai 1 0 50% 4
57 Nhã Phương Khách vãng lai 1 0 100% 2
58 Nguyễn Thị Thu Hương Khách vãng lai 1 0 0% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com