Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 NGUYEN THANH MAI Khách vãng lai 1 0 82% 437
2 Tran Hue Khách vãng lai 1 0 74% 145
3 TRUONG HOAI THANH Khách vãng lai 1 0 56% 140
4 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 50% 121
5 Nguyễn Xuân Học Khách vãng lai 1 0 64% 114
6 Viet Cam Khách vãng lai 1 0 71% 107
7 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 54% 100
8 Dương Thị Lan Khách vãng lai 1 0 71% 70
9 Phan Dung Bachhop Khách vãng lai 1 0 70% 70
10 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 61% 61
11 Hà Nguyễn Khách vãng lai 1 0 50% 24
12 Nguyễn Thị Hoa Khách vãng lai 1 0 44% 16
13 Võ Minh Hội Khách vãng lai 1 0 93% 14
14 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 70% 10
15 Trà Khách vãng lai 1 0 60% 10
16 Hồ Thị Hải Khách vãng lai 1 0 33% 9
17 ChuongChung Khách vãng lai 1 0 0% 1
18 Xuân Nga Khách vãng lai 1 0 100% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com