Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 TRUONG HOAI THANH Khách vãng lai 1 0 56% 140
2 Tran Hue Khách vãng lai 1 0 74% 121
3 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 54% 100
4 Nguyễn Xuân Học Khách vãng lai 1 0 65% 99
5 Phan Dung Bachhop Khách vãng lai 1 0 70% 70
6 Viet Cam Khách vãng lai 1 0 64% 59
7 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 62% 26
8 Nguyễn Thị Hoa Khách vãng lai 1 0 44% 16
9 Hà Nguyễn Khách vãng lai 1 0 57% 14
10 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 70% 10
11 Hồ Thị Hải Khách vãng lai 1 0 33% 9
12 ChuongChung Khách vãng lai 1 0 0% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com