Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Nguyễn Đức Mạnh Khách vãng lai 1 0 74% 46
2 Lê Thanh Hùng Khách vãng lai 1 0 50% 10
3 Nguyễn huy cường Khách vãng lai 1 0 100% 2

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com