Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Trang Bé Nhỏ Khách vãng lai 1 0 63% 313
2 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 69% 303
3 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 80% 223
4 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 57% 207
5 Bùi Xuân Thắng Khách vãng lai 1 0 55% 91
6 Tran Hue Khách vãng lai 1 0 65% 83
7 Hà Tấn Phát Khách vãng lai 1 0 49% 77
8 Viet Cam Khách vãng lai 1 0 83% 76
9 Trương Hồ Hải Khách vãng lai 1 0 56% 50
10 Hồ Thị Hải Khách vãng lai 1 0 54% 46
11 Tran Van Dung Khách vãng lai 1 0 70% 27
12 ĐỖ QUỲNH HƯƠNG Khách vãng lai 1 0 75% 20
13 Lê Phương Duyên Khách vãng lai 1 0 59% 17
14 Đào Trọng Toàn Khách vãng lai 1 0 60% 15
15 Nguyễn Thành Nhân Khách vãng lai 1 0 40% 10
16 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 90% 10
17 Tran Huong Khách vãng lai 1 0 57% 7

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com