Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 68% 376
2 Trang Bé Nhỏ Khách vãng lai 1 0 63% 313
3 Tran Hue Khách vãng lai 1 0 70% 244
4 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 79% 224
5 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 57% 207
6 Viet Cam Khách vãng lai 1 0 83% 106
7 Nguyễn Xuân Học Khách vãng lai 1 0 82% 106
8 Bùi Xuân Thắng Khách vãng lai 1 0 55% 91
9 nguyenkimquangan Khách vãng lai 1 0 53% 80
10 Hà Tấn Phát Khách vãng lai 1 0 49% 77
11 Hồ Thị Hải Khách vãng lai 1 0 63% 68
12 Trương Hồ Hải Khách vãng lai 1 0 56% 50
13 ChuongChung Khách vãng lai 1 0 57% 47
14 Tran Huong Khách vãng lai 1 0 74% 31
15 Tran Van Dung Khách vãng lai 1 0 70% 27
16 ĐỖ QUỲNH HƯƠNG Khách vãng lai 1 0 75% 20
17 Nguyễn Văn Thắng Khách vãng lai 1 0 56% 18
18 Lê Phương Duyên Khách vãng lai 1 0 59% 17
19 Đào Trọng Toàn Khách vãng lai 1 0 60% 15
20 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 90% 10
21 Nguyễn Thành Nhân Khách vãng lai 1 0 40% 10
22 Nguyễn Đình Trường Khách vãng lai 1 0 0% 2

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com