Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Bùi Xuân Thắng Khách vãng lai 1 0 60% 253
2 Nguyễn Xuân Học Khách vãng lai 1 0 95% 76
3 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 60% 25
4 Hoc Quang Khách vãng lai 1 0 43% 14
5 Hoàng Hữu Cường Khách vãng lai 1 0 42% 12
6 Hà Tấn Phát Khách vãng lai 1 0 55% 11
7 Nguyễn Thị Mai Khách vãng lai 1 0 50% 8
8 Nguyễn Đình Trường Khách vãng lai 1 0 0% 5
9 Nguyễn Quốc Huy Khách vãng lai 1 0 20% 5

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com