Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Bùi Xuân Thắng Khách vãng lai 1 0 51% 541
2 Viet Cam Khách vãng lai 1 0 76% 79
3 Nguyễn Xuân Học Khách vãng lai 1 0 95% 76
4 ĐỖ QUỲNH HƯƠNG Khách vãng lai 1 0 76% 42
5 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 60% 25
6 Hoàng Hữu Cường Khách vãng lai 1 0 59% 17
7 Hoc Quang Khách vãng lai 1 0 43% 14
8 Hà Tấn Phát Khách vãng lai 1 0 55% 11
9 Nguyễn Thị Mai Khách vãng lai 1 0 50% 8
10 Nguyễn Đình Trường Khách vãng lai 1 0 0% 6
11 Nguyễn Quốc Huy Khách vãng lai 1 0 20% 5
12 Trương Hồ Hải Khách vãng lai 1 0 80% 5

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com