Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 48% 347
2 Huỳnh Thị Hồng Phước Khách vãng lai 3 0 78% 190
3 Nguyễn Minh Hải Khách vãng lai 1 0 74% 53
4 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 100% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com