Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Vũ Minh Ngọc Khách vãng lai 1 0 58% 372
2 ChuongChung Khách vãng lai 1 0 61% 185
3 lại văn duy Khách vãng lai 1 0 70% 162
4 Nguyễn Hoàng Phi Khách vãng lai 1 0 79% 39
5 Phi Long Khách vãng lai 1 0 63% 19
6 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 22% 18
7 Trương Hồ Hải Khách vãng lai 1 0 50% 16
8 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 80% 15
9 Huỳnh Thị Hồng Phước Khách vãng lai 3 0 46% 13
10 Huyen Nguyen Khách vãng lai 1 0 10% 10
11 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 38% 8
12 Nguyễn Thị Mai Khách vãng lai 1 0 63% 8
13 Phạm Thị Quỳnh Khách vãng lai 1 0 75% 8
14 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 60% 5
15 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 50% 2
16 Do hong phong Khách vãng lai 1 0 0% 2

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com