Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 57% 280
2 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 60% 272
3 Huỳnh Thị Hồng Phước Khách vãng lai 3 0 33% 218
4 Thu Hoài Khách vãng lai 1 0 52% 164
5 Nguyễn Văn Lăng Khách vãng lai 1 0 32% 66
6 Nguyễn Thị Mai Khách vãng lai 1 0 68% 50
7 Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 48% 42
8 Hoàng Tuấn Hưng Khách vãng lai 1 0 63% 40
9 Huyen Khách vãng lai 1 0 70% 40
10 Lê Phương Duyên Khách vãng lai 1 0 44% 25
11 Nguyen Truong Khách vãng lai 1 0 55% 20
12 Thái Minh Đệ Khách vãng lai 1 0 67% 18
13 Trương Hồ Hải Khách vãng lai 1 0 40% 15
14 TRUONG HOAI THANH Khách vãng lai 1 0 71% 14
15 Phạm Thị Quỳnh Khách vãng lai 1 0 92% 12
16 Phi Long Khách vãng lai 1 0 70% 10
17 Huyen Nguyen Khách vãng lai 1 0 10% 10
18 Do hong phong Khách vãng lai 1 0 80% 5

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com