Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 60% 272
2 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 57% 260
3 Thu Hoài Khách vãng lai 1 0 52% 164
4 Nguyễn Văn Lăng Khách vãng lai 1 0 32% 66
5 Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 48% 42
6 Nguyễn Thị Mai Khách vãng lai 1 0 71% 42
7 Huyen Khách vãng lai 1 0 70% 40
8 Hoàng Tuấn Hưng Khách vãng lai 1 0 63% 30
9 Lê Phương Duyên Khách vãng lai 1 0 44% 25
10 Nguyen Truong Khách vãng lai 1 0 55% 20
11 Thái Minh Đệ Khách vãng lai 1 0 67% 18
12 TRUONG HOAI THANH Khách vãng lai 1 0 71% 14
13 Phạm Thị Quỳnh Khách vãng lai 1 0 92% 12
14 Huyen Nguyen Khách vãng lai 1 0 10% 10
15 Phi Long Khách vãng lai 1 0 70% 10

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com