Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 38% 74
2 nguyenkimquangan Khách vãng lai 1 0 23% 30
3 Nguyen Truong Khách vãng lai 1 0 53% 15
4 Nguyễn Đình Trường Khách vãng lai 1 0 0% 3

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com