Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Nguyễn Thị Thu Khách vãng lai 1 0 48% 1249
2 Xuxu Vũ Khách vãng lai 1 0 48% 571
3 lại văn duy Khách vãng lai 1 0 63% 355
4 Trương Hồ Hải Khách vãng lai 1 0 47% 285
5 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 36% 244
6 Huỳnh Thị Hồng Phước Khách vãng lai 3 0 57% 210
7 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 61% 187
8 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 52% 180
9 Nguyễn Thị Mai Khách vãng lai 1 0 51% 138
10 Phi Long Khách vãng lai 1 0 81% 96
11 Trang Bé Nhỏ Khách vãng lai 1 0 62% 92
12 Dieu Thuy Trinh Khách vãng lai 1 0 48% 90
13 Huyen Nguyen Khách vãng lai 1 0 46% 85
14 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Khách vãng lai 1 0 82% 79
15 Đặng Phương Lan Khách vãng lai 1 0 58% 64
16 Nguyen Truong Khách vãng lai 1 0 56% 57
17 Nguyễn Yến Khách vãng lai 1 0 53% 30
18 Le Minh Tri Khách vãng lai 1 0 50% 20
19 Lê Phương Duyên Khách vãng lai 1 0 31% 16
20 BA LA Xat Khách vãng lai 1 0 87% 15
21 Nguyễn Thành Nhân Khách vãng lai 1 0 40% 10
22 Phùng Văn Trượng Khách vãng lai 1 0 40% 10
23 Hoàng Tuấn Hưng Khách vãng lai 1 0 20% 10
24 nguyễn My Khách vãng lai 1 0 80% 10
25 Hằng Nguyễn THPT Nguyễn Đức Cảnh 1 0 100% 9
26 Do hong phong Khách vãng lai 1 0 67% 6
27 Nguyễn Quốc Huy Khách vãng lai 1 0 100% 5
28 Kiệt Khách vãng lai 1 0 80% 5
29 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 100% 5
30 Cao Anh Quốc Khách vãng lai 1 0 0% 2
31 Huyền Nguyễn Khách vãng lai 1 0 0% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com