Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Nguyễn Thị Thu Khách vãng lai 1 0 49% 803
2 lại văn duy Khách vãng lai 1 0 63% 355
3 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 35% 230
4 Trương Hồ Hải Khách vãng lai 1 0 45% 212
5 Huỳnh Thị Hồng Phước Khách vãng lai 3 0 57% 210
6 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 64% 109
7 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 55% 107
8 Trang Bé Nhỏ Khách vãng lai 1 0 62% 92
9 Dieu Thuy Trinh Khách vãng lai 1 0 48% 90
10 Huyen Nguyen Khách vãng lai 1 0 46% 85
11 Nguyễn Thị Mai Khách vãng lai 1 0 54% 82
12 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Khách vãng lai 1 0 82% 79
13 Xuxu Vũ Khách vãng lai 1 0 50% 72
14 Đặng Phương Lan Khách vãng lai 1 0 58% 64
15 Nguyen Truong Khách vãng lai 1 0 63% 32
16 Nguyễn Yến Khách vãng lai 1 0 53% 30
17 Le Minh Tri Khách vãng lai 1 0 50% 20
18 BA LA Xat Khách vãng lai 1 0 87% 15
19 Phùng Văn Trượng Khách vãng lai 1 0 40% 10
20 nguyễn My Khách vãng lai 1 0 80% 10
21 Nguyễn Thành Nhân Khách vãng lai 1 0 40% 10
22 Hằng Nguyễn THPT Nguyễn Đức Cảnh 1 0 100% 9
23 Nguyễn Quốc Huy Khách vãng lai 1 0 100% 5
24 Kiệt Khách vãng lai 1 0 100% 2
25 Cao Anh Quốc Khách vãng lai 1 0 0% 2
26 Do hong phong Khách vãng lai 1 0 0% 1
27 Huyền Nguyễn Khách vãng lai 1 0 0% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com