Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Nguyễn Văn A Khách vãng lai 1 0 27% 134
2 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 66% 89
3 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 13% 8
4 Nguyễn Đình Trường Khách vãng lai 1 0 0% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com