Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Nguyễn Thị Thu Khách vãng lai 1 0 67% 251
2 Đặng Phương Lan Khách vãng lai 1 0 70% 250
3 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 56% 199
4 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 50% 98
5 Hà Tấn Phát Khách vãng lai 1 0 53% 40
6 BA LA Xat Khách vãng lai 1 0 74% 31
7 Nguyễn Quốc Huy Khách vãng lai 1 0 67% 30
8 Huyen Nguyen Khách vãng lai 1 0 24% 25
9 Nguyễn Thành Nhân Khách vãng lai 1 0 25% 20
10 Kem Chanh Khách vãng lai 1 0 83% 18
11 Huyền Nguyễn Khách vãng lai 1 0 29% 17
12 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 60% 15
13 Hoc Quang Khách vãng lai 1 0 18% 11
14 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 30% 10
15 ĐỖ QUỲNH HƯƠNG Khách vãng lai 1 0 67% 9
16 Bùi Xuân Thắng Khách vãng lai 1 0 100% 3

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com