Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Nguyễn Thị Thu Khách vãng lai 1 0 69% 212
2 Đặng Phương Lan Khách vãng lai 1 0 65% 200
3 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 56% 199
4 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 49% 83
5 Nguyễn Thành Nhân Khách vãng lai 1 0 25% 20
6 Hà Tấn Phát Khách vãng lai 1 0 60% 20
7 Kem Chanh Khách vãng lai 1 0 83% 18
8 Huyền Nguyễn Khách vãng lai 1 0 29% 17
9 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 60% 15
10 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 30% 10
11 Bùi Xuân Thắng Khách vãng lai 1 0 100% 3
12 Nguyễn Quốc Huy Khách vãng lai 1 0 100% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com