Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Đào Tuấn Anh Khách vãng lai 1 0 53% 230
2 Nguyen Giao Khách vãng lai 1 0 55% 96
3 Tran Van Dung Khách vãng lai 1 0 72% 71
4 Nguyen Thi Bich Ngoc Khách vãng lai 1 0 79% 42
5 Mặc Tương Kì Khách vãng lai 1 0 65% 40
6 Nguyễn Thị Minh Hiền Khách vãng lai 1 0 59% 32
7 NGUYEN THANH MAI Khách vãng lai 1 0 48% 29
8 Kim Tuấn Khách vãng lai 1 0 59% 27
9 Nguyễn Xuân Học Khách vãng lai 1 0 67% 15
10 Hoàng Thị Ngọc Diệp Khách vãng lai 1 0 71% 14
11 Ngô Văn Khương Khách vãng lai 1 0 54% 13
12 Nguyễn Đình Trường Khách vãng lai 1 0 80% 10
13 Nguyễn Thị Hà Khách vãng lai 1 0 100% 1

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com