Top 100 thành viên có thành tích tốt nhất

Tháng: Năm:

STT Thành viên Trường Cấp độ Điểm TT Tỷ lệ đúng Bài đã làm
1 Vinh Bùi Quang Khách vãng lai 1 0 42% 473
2 Đặng Phương Lan Khách vãng lai 1 0 62% 395
3 nguyenthanhluan Khách vãng lai 1 0 58% 292
4 Trường Trần Khách vãng lai 1 0 74% 291
5 Anh Chu Khách vãng lai 1 0 64% 236
6 Bùi Thị Phương Lan Khách vãng lai 1 0 43% 151
7 ngo hien Khách vãng lai 1 0 90% 135
8 Nguyễn Thành Nhân Khách vãng lai 1 0 53% 89
9 Hằng Nguyễn THPT Nguyễn Đức Cảnh 1 0 49% 65
10 Nguyễn Thị Thu Khách vãng lai 1 0 57% 54
11 Ngô Lê Thạnh Phong Khách vãng lai 1 0 55% 38
12 Le Minh Tri Khách vãng lai 1 0 58% 36
13 Lê Phương Duyên Khách vãng lai 1 0 58% 33
14 Duoc Nguyen Khách vãng lai 1 0 79% 29
15 Thuy duong Khách vãng lai 1 0 88% 24
16 Cao Anh Quốc Khách vãng lai 1 0 65% 23
17 Ngọc Mai Lý Khách vãng lai 1 0 48% 21
18 Nguyễn Văn Thắng Khách vãng lai 1 0 45% 20
19 võ văn toàn Khách vãng lai 1 0 30% 20
20 Phạm Thị Quỳnh Khách vãng lai 1 0 45% 20
21 Đỗ Thị Hằng Khách vãng lai 1 0 68% 19
22 Huyền Nguyễn Khách vãng lai 1 0 60% 10
23 le thi hoa Khách vãng lai 1 0 50% 10
24 Pham Ngoc Linh Khách vãng lai 1 0 56% 9
25 Phạm Tri Thưc Khách vãng lai 1 0 0% 2

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com