Thông tin chi tiết khóa học
TOEIC CẤP TỐC CHO NGƯỜI MẤT GỐC (350 - 450+)

TOEIC CẤP TỐC CHO NGƯỜI MẤT GỐC (350-450+)

Khóa học bao gồm 73 bài giảng và bài tập luyện tập, tập trung vào những kiến thức nền tảng trong bài thi TOEIC và các kỹ năng làm bài cần có để có thể tối ưu hóa điểm của học viên. Sau khóa học, học viên sẽ nắm rõ cấu trúc đề thi, hiểu các dạng bài đọc, nghe thường gặp trong bài thi TOEIC; tiếp thu được lượng từ vựng và ngữ pháp nhất định. Ngoài ra, học viên có thêm những mẹo và bí quyết làm bài thi đạt điểm cao.

» Xem thêm thông tin Thầy Kim Mạnh Tuấn » Xem thêm thông tin Cô Việt Hà

Các bước học trực tuyến tại Tienganh.com
  • Đăng ký, đăng nhập
  • Học bài giảng miễn phí
  • Tìm hiểu thông tin học phí
  • Nạp tiền vào tài khoản
  • Mua khóa học

Danh sách các bài giảng/đề thi trong khóa học

Khóa học đã phát hành xong!

Khóa học đã phát hành xong!

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com