Quy định số lần xem video bài giảng trên Tienganh.com

Quy định số lần xem video bài giảng trên Tienganh.com

 
 
 

Với mong muốn người dùng sử dụng video bài giảng/đề thi online trong khóa luyện đề thi thử THPT Quốc Gia một cách hiệu quả, Tienganh.com đưa ra quy định số lượt xem các video như sau:

1. Số lần xem 1 video bài giảng bất kì: 10 ngày khác nhau

Cụ thể: Từ 0h – 24h của một ngày, bạn mở 1 trong các video thuộc cùng 1 bài giảng  lên xem bao nhiêu lần thì cũng chỉ bị tính là 1 lần xem cả video bài giảng này. Các video bài giảng khác cũng được tính tương tự.

VD: Trong 1 bài giảng môn văn: Hai đứa trẻ P1 có 2 video: Video 1, video 2. Bạn mở video 1 lên xem n lần, rồi mở video thứ 2 lên xem m lần…miễn là các video thuộc cùng 1 bài giảng này bạn mở trong cùng 1 ngày thì cả video bài giảng gồm 2 video này bạn chỉ bị tính đã xem 1 lần.

Lưu ý: Giao diện mỗi bài giảng gồm 2 phần: video và box chat - nơi hỏi - đáp liên quan đến bài giảng. Chỉ khi click vào video mới bị trừ lượt xem, nếu chỉ vào xem hỏi - đáp, không click vào video sẽ không bị trừ lượt xem.

2. Số lần xem các video chữa trong 1 đề thi online : 10 ngày khác nhau

Cụ thể: Trong 1 đề thi online, tính từ 0h – 24h cùng ngày, bạn mở nhiều lần cho mỗi video của 1 đề thì chỉ bị tính là 1 lần xem video chữa cả đề thi online đó.

Chú ý: Đối với các đề thi online free giá thì không tính số lượt xem video nhé!

3. Xem lại lịch sử số lượt xem video bài giảng

Muốn  biết lịch sử đã xem các video bài giảng/video chữa đề thi online của mình, vui lòng truy cập tại: http://tienganh.com/thong-ke-luot-xem-video.html 

Chúc các bạn học tốt!

Tienganh.com Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com