Các bước học trực tuyến tại Tienganh.com
  • Đăng ký, đăng nhập
  • Học bài giảng miễn phí
  • Tìm hiểu thông tin học phí
  • Nạp tiền vào tài khoản
  • Mua khóa học
Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Reading & Writing) (Mục tiêu 4.0+)

Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Reading & Writing) (Mục tiêu 4.0+) - Click để xem

Bài giảng/Đề thi : 30 | Thời hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ
Đến: 20/01/2018

Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Listening & Speaking) (Mục tiêu 4.0+)

Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Listening & Speaking) (Mục tiêu 4.0+) - Click để xem

Bài giảng/Đề thi : 30 | Thời hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ
Đến: 20/01/2018

Ngữ pháp IELTS

Ngữ pháp IELTS - Click để xem

Bài giảng/Đề thi : 25 | Thời hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ
Đến: 20/01/2018

Đột phá IELTS Reading (Mục tiêu 6.5+)

Đột phá IELTS Reading (Mục tiêu 6.5+) - Click để xem

Bài giảng/Đề thi : 48 | Thời hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ
Đến: 20/01/2018

Đột phá IELTS Listening (Mục tiêu 6.5+)

Đột phá IELTS Listening (Mục tiêu 6.5+) - Click để xem

Bài giảng/Đề thi : 25 | Thời hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ
Đến: 20/01/2018

Đột phá IELTS Speaking (Mục tiêu 6.5+)

Đột phá IELTS Speaking (Mục tiêu 6.5+) - Click để xem

Bài giảng/Đề thi : 30 | Thời hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ
Đến: 20/01/2018

Học trọn bộ, nở rộ tương lai - Học thử miễn phí

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com