Các video học thử miễn phí IELTS

Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Reading & Writing) (Mục tiêu 4.0+)

Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Reading & Writing) (Mục tiêu 4.0+)

Bài giảng/Đề thi : 30 | Hết hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ

Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Listening & Speaking) (Mục tiêu 4.0+)

Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Listening & Speaking) (Mục tiêu 4.0+)

Bài giảng/Đề thi : 30 | Hết hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ

Ngữ pháp IELTS

Ngữ pháp IELTS

Bài giảng/Đề thi : 25 | Hết hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ

Đột phá IELTS Reading (Mục tiêu 6.5+)

Đột phá IELTS Reading (Mục tiêu 6.5+)

Bài giảng/Đề thi : 48 | Hết hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ

Đột phá IELTS Listening (Mục tiêu 6.5+)

Đột phá IELTS Listening (Mục tiêu 6.5+)

Bài giảng/Đề thi : 25 | Hết hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ

Đột phá IELTS Speaking (Mục tiêu 6.5+)

Đột phá IELTS Speaking (Mục tiêu 6.5+)

Bài giảng/Đề thi : 30 | Hết hạn: 3 năm |
Giá : 799,000 đ
Giá chỉ còn
149,000 VNĐ

Học trọn bộ, nở rộ tương lai - Học thử miễn phí

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.6652.7626

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com