Bài 9 - Giải thưởng & thành tích

Lời khuyên : Nên chọn mua theo khóa học để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 31% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1 bài

15,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả khóa học

Số bài giảng + đề thi: 15 bài

149,000 VNĐ

Mua khóa học

Các bài giảng của khóa học đã được phát hành!

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ KHÓA HỌC

Các bài giảng của khóa học đã được phát hành!

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0966.924.390

(Thời gian hỗ trợ từ 8am đến 10pm )
Email: tienganh.com@gmail.com